top of page

Avlsstrategi for NEK

Vedtatt av styret 8. oktober 2006, siste revisjon vedtatt 15.02.2021. Reviderte strategier trer i kraft 1. april 2021.

400765102_290463603968988_7897016966514445558_n.jpg

Avlsstrategi

Hovedmål

Hovedmålet i hundeavlen er funksjonelt sunne hunder, med en rasetypisk konstruksjon og mentalitet, som kan leve et langt og sunt liv til glede for seg selv, sine eiere og samfunnet.

Formål og ansvar

Klubbens avlsstrategier er rådgivende. Det er opp til oppdretter og den enkelte hundeeier å påse at avl foregår på en slik måte at hovedmålet kan nås, og at avl er i tråd med klubbens og NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett. Strategien skal være et hjelpemiddel i avlsarbeidet med sikte på å nå hovedmålet.

Kriterier

Bare funksjonelt friske hunder skal brukes i avl.

 • Avlsdyrene skal være registrert i NKK eller i annet register godkjent av NKK.

  Avlsdyrene skal testes for å ha følgende resultater:

  a) HD – status FRI, dvs. A eller B.

  b) AD (AA) – status FRI, dvs 0/0.

  c) Patellaluksasjon – FRI, dvs 0/0

 

Status skal være sjekket av veterinær med NKK-avtale for patellaattest, og resultat skal registreres i NKK.

Gjelder for avlsdyr født etter 01.04.2020.

 

d) Øyelysning – Status skal være utført av autorisert øyelyser, og resultat skal registreres i NKK. 
Gjelder for avlsdyr født etter 01.04.2020.
Entropion – IKKE påvist
Ektropion – IKKE påvist
Distichiasis – Ved resultat PÅVIST, skal det kun pares mot FRITT.
Hunder med uttalt grad av distichiasis skal ikke brukes i avl.


f) DWLM (Dandy Walker Like Malformation) –  Kjent status for minst et av avlsdyrene, hvor status er FRI (N/N Clear).
I de tilfeller der et av avlsdyrene er BÆRER (N/DWLM Carrier), skal det pares mot kjent status FRI.
Bærer + Bærer skal ikke kombineres
Ved påvist sykdom (affected) skal hunden ikke brukes i avl

 • Avlsdyrene skal være i tråd med rasestanderen, og må ha deltatt på utstilling og mottatt Excellent eller Very Good, dvs rød eller blå sløyfe, etter fylte 15 mnd. Hunder med Very Good kan kun brukes i en kombinasjon der den andre hunden har fått Excellent!

 • Innavlsgraden skal være lavere enn 6,25 %.

 • Tisper:

  a) Skal ikke pares før fylte 24 måneder.

  b) Bør ikke pares på to løpetider etter hverandre (ved normal løpetids intervall 6-8 mnd). Hvorvidt en tispe kan pares på to påfølgende løpetider, vil være avhengig av alder, kondisjon, antall valper og løpetidsintervall. Dersom en tispe har to kull i løpet av et år, SKAL det gå minst et år før neste kull fødes.

  c) Skal ikke pares etter fylte 8 år, uten at veterinærattest foreligger.

  d) Kan få registrert maksimalt 5 kull etter seg.

 • Hannhunder:

  a) Skal ikke pares før fylte 24 måneder.

  b) Skal tas ut av avl etter 5 kull i Norge.

 • HD-indeks. Summen av foreldredyrenes HD indeks skal være minst 200.

  Avvik fra overnevnte kriterier vil bli publisert sammen med et evt. valpekull på hjemmesiden.

Forholdet til rasestandarden

Selv om et avlsdyr har mottatt Excellent eller Very Good etter fylte 15 måneder, kan det senere utvikle seg slik at det ikke lengre følger rasestandarden. Dette bør oppdretter/eier ta hensyn til ved valg av avlsdyr. Avlsdyr bør ikke ha kjente avvik fra rasestandarden ved paring, evt. avvik bør begrunnes.

Særlig om gemytt

Hundene det skal avles på bør ha et rasetypisk gemytt. «Tispeeier og hannhundeier har begge ansvar for å kontrollere at avlsdyrene har et godt og rasetypisk gemytt». Hunder som gjennom veterinærattest etter utstillingskritikk får påpekt uønsket gemytt bør ikke brukes i avl.

Særlig om helse

Det er mange sykdommer og tilstander vi ikke har krav om å teste for, men som vi er kjent med at likevel kan ramme vår rase. Det pålegges enhver oppdretter/eier som velger ut hunder til bruk avl, å avgjøre hvorvidt den aktuelle hunden er mentalt og fysisk skikket for det. Hvis nære slektninger av en hund med en kjent og antatt arvelig sykdom eller lyte (medfødt fysisk tilstand) brukes i avl, bør de pares med hunder som kommer fra linjer med lav eller ingen forekomst av tilsvarende sykdom eller lyte. Eventuelle kjente sykdommer, lyter eller arvelige egenskaper bør det opplyses om til eier av det andre avlsdyret, fremtidige valpekjøpere og raseklubben.

bottom of page