top of page

Eurasierklubbens store
Helseundersøkelse

Eurasierklubben har bedt Veterinærhøgskolen (NMBU) om å gjennomføre en helseundersøkelse for Eurasier for å få en kartlegging av rasens helse.

Undersøkelsen har en rekke spørsmål knyttet til helse og atferd og vil gi raseklubben en oversikt over forekomsten av sykdommer og atferds-utfordringer. Det er like viktig med besvarelse på friske som syke hunder. Vi ber også om besvarelse for døde hunder som dere husker godt, da det vil gi oversikt over vanlige dødsårsaker i rasen.

Hovedmålene med undersøkelsen er:
– Gi raseklubben en oversikt over generell helse og atferd for rasen.
– Gi Veterinærhøgskolen mulighet for å forske på aktuelle/hyppige sykdommer
 

Personvern:

Veterinærhøgskolen trenger regnummer til forskning på helse, og email for å kunne kontakte eier.

Men raseklubben vil IKKE få informasjon om hvilke hunder/eiere som har svart, de vil bare få en rapport med forekomsten/antall av de ulike registreringene.

Vi håper flest mulig vil delta og bidra til å skaffe en best mulig oversikt over rasens helse. De fleste bruker rundt 20 minutter på undersøkelsen;

Finn frem en kopp kaffe, hundens regnummer og klikk på lenken under. 

Takk for at du hjelper oss!

Klikk her:

bottom of page