top of page

Om PL - Patellaluksasjon

Patellaluksasjon er det samme som at kneskålen er utenfor normal stilling. Det skyldes ikke at det er noe galt med kneskålen, men med selve formen på bakbeinet. Lidelsen har en arvelig disposisjon, men man vet ikke helt mekanismene og i hvor stor grad arv ligger bak. Kneskålen skal normalt ligge i en fure på lårbeinet, i høyde med kneleddet. Det skal ikke være mulig å skyve den til siden. Kneskålen kan komme ut av stilling når beinet har en vinkling utover eller innover i kneleddet, i forhold til loddplanet.


Lidelsen oppdages oftest i ung alder. Lidelsen oppdages ofte i forbindelse med halthetsundersøkelse, men trenger ikke å gi halthet. Det er svært sjeldent at skade er eneste årsak til patella luksasjon, men når hunden har en form på bakbeinet som disponerer, kan en skade utløse patellaluksasjon. Kneskålen ligger i lårets store strekkmuskel. Når bakbeinet er kalvbeint eller hjulbeint blir beinaksen skjev i forhold til muskelstrekket og fører til at kneskålen lettere kan komme ut av stilling.


Sykdommen graderes i fire grader.

Tegnene på lidelsen blir alvorligere med stigende grad.
 

  • Grad 1: Kneskålen ligger på plass, men det er mulig å få den ut av stilling. Ser få eller ingen tegn til sykdom.

  • Grad 2: Kneskålen ligger som regel på plass, men kan lett komme ut av stilling. Den glipper ikke inn på plass av seg selv. Vil sannsynligvis vise periodevis halthet. Kan ubehandlet utvikles videre til grad 3.

  • Grad 3: Kneskålen er konstant ute av stilling når beinet bøyes. Den kan komme på plass når beinet rettes opp, men glipper ut igjen når beinet bøyes. Vil som regel halte tydelig.

  • Grad 4: Kneskålen er konstant ute av stilling og lar seg ikke legge på plass. Uttalt krumming av lår- og leggbein. Det er ofte ikke mulig å strekke ut kneleddet på grunn av feilplassering og permanent forkortelse av lårmusklaturen. Dyret vil være sterkt invalidiser og ha unormale bakbeinsbevegelser, eller ikke klare å stå på beinet.

Behandling:
Ved grad 1 er det vanligvis ikke nødvendig å gjøre noe med mindre hunden er mye plaget av halthet. Grad 2 og 3 kan opereres. Ved grad 4 anbefales vanligvis avliving. Dersom hunden er forsikret vil sannsynligvis forsikringen dekke en eventuell operasjon.

31368546-eurasier.jpg
bottom of page