top of page

RAS - Rasespesifikk avlsstrategi

Les RAS her (PDF)
Foto 151 - Frya 2023.jpg

RAS - Rasespesifikk avlsstrategi

I 2012 startet NKK arbeidet med å lage en skriftlig rasespesifikk avlstrategi (RAS) for hver rase i samarbeid med de forskjellige raseklubbene. Dokumentet skulle beskrive rasens kvaliteter og fortrinn, i tillegg til å definere avlsmessige utfordringer og forbedringspotensial. RAS er ment til å gi en tydelig definisjon av raseklubbens mål for rasen, og kan bidra til å sikre sunn hundeavl også i fremtiden.

For Norsk Eurasierklubb startet arbeidet med RAS med å sende ut en oppdatert helseundersøkelse, der oppdrettere og andre hundeeiere ble oppfordret til å sende inn helseinformasjon. Det ble i tillegg gjennomgått helsestatistikker og populasjonsdata fra NKK, fra IFEZ-databasen som klubben på dette tidspunktet benyttet seg av, samt at RAS ble diskutert på klubbens oppdrettermøte i 2013. Dette har ført til at vi har kunnet lage et RAS-dokument som er basert på statistikk med lite synsing, men med fokus på områder oppdrettere og Avlsrådet mener er viktige.

Dokumentet inneholder oversikter over de mest aktuelle sykdommene og «tilstandene» hos Eurasiere i Norge, i tillegg til annen informasjon som effektiv populasjonsstørrelse og gjennomsnittlig innavlsgrad. Samtidig er enkle målsetninger for å forbedre avlen foreslått, men mye inngår allerede i våre avlsstrategier.

RAS er et nyttig verktøy for oppdrettere, hannhundeiere og andre interesserte, da det er en samling av statistikk og målsetninger for avlen.

Den første versjonen av RAS-dokumentet ble godkjent i 2014 for en fem års periode og er publisert på NKKs hjemmeside. Tilbakemeldingene fra NKK har vært svært positive.

 

Vi håper RAS-dokumentet kan bli nyttig for klubben og oppdrettere fremover. Eventuelle kommentarer og forslag til fremtidig revidering kan sendes til avlsrådet på mail: avl@eurasierklubben.no.

bottom of page