Styret i NEK ønsker

Styret ønsker å takke alle som deltok på Eurasierspesialen 2022. Vi har sett på tilbakemeldingene og tar det med oss videre når vi planlegger neste spesial. I forbindelse med neste år ønsker vi å vite om medlemmene våres ønsker spesialen på våren eller på høsten (Send mail til post@eurasierklubben.no)

Vi så også i år at vi var alt for få som bidro på spesialen og har derfor vedtatt at vi må være minst 7 personer for å kunne arrangere noe neste år. Hvis du kunne vært interessert i å bidra til neste år kan du sende en mail til post@eurasierklubben.no

PS. man trenger ikke bo nærme arrangementsplassen eller de andre som bidrar for å kunne bidra. Alle monner drar.

Spesialen 2022

NORSK EURASIERKLUBB INVITERER TIL ÅRETS HAPPENING FOR ALLE EURASIER EIERE! EURASIERSPESIAL 2022 13.08.2022 PÅMEDLINGSFRIST 03.08.2022 STED: Torpomoen, Torpomoen 27 3579 Torpo Torpomoen ligger midt i Hallingdal, med reisetid fra Oslo og Bergen på hhv. Ca. 3 og 4 timer Fredag: Kl. 18.30 – KL 19.30 Utstillingstrening Kl. 19.30 Match show – kr 100 påmelding på […]

Årsmøte 2022

Årsmøte for 2022 avholdes som et digitalt årsmøte (på samme måte som for 2021) Invitasjon blir sendt ut etter nyttår Forslag til årsmøtesaker må meldes inn til styret senest 31.01.2022 Sendes til: post@eurasierklubben.no Vennligst skriv «Forslag Årsmøtesaker» i emnefeltet. Forslag til kandidater må sendes snarest mulig til valgkomiteen og senest 31.01.2022 Sendes til: valg@eurasierklubben.no Kandidater […]