top of page
Foto 225- Frya 2023.jpg

Styret

Styret er ansvarlig for Norsk Eurasierklubbs daglige drift, og følger bl.a tiltaksplanen som er forankret i resultatene fra medlemsundersøkelsen 2017.

Les ansvar og arbeidsoppgaver for styret her.

Les virksomhetsplanen (tiltaksplanen) som styret arbeider med her.

Leder

Arne Lutnæs

(Valgt inn for 2 år i 2024 årsmøte)

Styremedlem 2

Carina Tilley Berg

(Valgt inn for 2 år i 2024 årsmøte)

Nestleder

Ina Giske

(Valgt inn for 2 år i 2023 årsmøte)

Styremedlem 3

Håkon Hjørnstad

Valgt inn for 2 år i 2023 (Ekstra ordinært årsmøte)

Styremedlem 1

Helge Kleeman

(Valgt inn for 2 år i 2023 årsmøte)

Varamedlem

Anne Støckert Hagen

Valgt inn for 2 år i 2024

Foto 06 - Frya 2023.jpg

Valgkomité

Valgkomitéen skal legge frem kandidater for årsmøtet for verv som står til valg, og velges for ett år av gangen.
Fristen for å komme med innspill til valgkomiteen er 6 uker før årsmøtet.

Leder

Geir Heggelund

Varamedlem

Simen Drevdal

Medlem

Anne-Grete Rønningsbakk

Medlem

Sandra Johansson

Foto 07 - Frya 2023.jpg

Avls- og helseutvalget

Avls- og helseutvalget er en fagkomité og arbeidsorgan for rase- og avlsspørsmål. Utvalget er rådgivende og oppdrettere har hovedansvaret for avl innen rasen. Utvalget gir informasjon og råd for å sikre at rasearbeidet oppfyller Norsk Eurasierklubbs avlsmål for hundeavl.

Leder

Anne-Grete Rønningsbakk

Medlem

Tine Bae Værn

Medlem

Mona Heggelund

Medlem

Siri Hunshamar

Foto 75 - Frya 2023.jpg

Arrangementskomité

Arrangementskomitéen skal ta seg av alle praktiske oppgaver knyttet til utstillings arrangementene som Norsk Eurasierklubb arrangerer.

Leder

Marianne Stoa

Medlem

Maria Fjeld

Medlem

Roger Bekkevold

Medlem

Hans Erik Bjerkelund

Medlem

Stig-Arne Skotterud

Medlem

Amalie Pettersen Bjerkelund

Medlem

Kari-Anne Strømstad

bottom of page