Valg i Lokalavdelingen Østland

Nå er det valg i Lokalavdelingen østlandet. De som er på valg er Nestleder og 2 styremedlemmer.

Frist for å sende inn kandidater er innen 30.november-16. Dette sendes inn på mail til valg@eurasierklubben.no.

Det blir årsmøte i slutten av Januar 2017 på Hamar. Hvis du som medlem vil sende inn saker til årsmøte så må det være sendt innen 30.november 2016 til lokalavdeling@eurasierklubben.no.

Er du ikke medlem av Lokalavdelingen, så send en mail til lokalavdeling@eurasierklubben.no, det koster ingen ting hvis du er medlem i hovedklubben. 

Melder du deg inn før 31.desember, så kan du bruke stemmeretten din på årsmøtet til lokalavdelingen i januar 2017. 

Lokalavdelingen skal være åpen for alle medlemmer av Norsk Eurasierklubb. Lokalavdelingen har sin møtevirksomhet på Østlandet – herunder avgrenset til fylkene Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark, Østfold og Vestfold.