Vålerbanen 2020

Verden er nå inne i en pandemi av koronavirus og det råder stor usikkerhet rundt varigheten av denne.

Styret i Norsk Eurasierklubb har gjort en grundig vurdering av våre arrangementer i 2020, og muligheten for avvikling av disse. Helsedirektoratet har foreløpig et forbud mot å arrangere større tilstelninger fram til 13.april 2020, men vi må ta høyde for at dette kan utvides i mange måneder framover.

Styret i Norsk Eurasierklubb ønsker å ta alle forholdsregler når det gjelder risiko og helse.
I tillegg er det gjort en vurdering av de økonomiske konsekvensene for klubben, dersom planlegging av Vålerbanen forløper som normalt, kan klubben risikere et større økonomisk tap. Noe vi ønsker å unngå.

Vi syntes dette er leit for utstillere, dommere, ringsekretærer, skrivere og alle andre involverte i dette arrangementet. Men fokus må være på liv og helse.

Styret i Norsk Eurasierklubb har vedtatt at arrangementet Vålerbanen 18-19 juli 2020 avlyses