Styret i NEK ønsker

Styret ønsker å takke alle som deltok på Eurasierspesialen 2022. Vi har sett på tilbakemeldingene og tar det med oss videre når vi planlegger neste spesial. I forbindelse med neste år ønsker vi å vite om medlemmene våres ønsker spesialen på våren eller på høsten (Send mail til post@eurasierklubben.no)

Vi så også i år at vi var alt for få som bidro på spesialen og har derfor vedtatt at vi må være minst 7 personer for å kunne arrangere noe neste år. Hvis du kunne vært interessert i å bidra til neste år kan du sende en mail til post@eurasierklubben.no

PS. man trenger ikke bo nærme arrangementsplassen eller de andre som bidrar for å kunne bidra. Alle monner drar.