Rasepresentasjon

Norsk Eurasierklubb fikk en henvendelse i 2007 om vi ville at rasen skulle presenteres i bladet Hundesport. Selvsagt ønsket vi dette, så vi innhentet bilder og info fra våre medlemmer og skrev artikkel. Rasepresentasjonen sto på trykk i Hundesport nr. 3 i 2007.