top of page

Eurasierklubbens store Helseundersøkelse

Eurasierklubben har bedt Veterinærhøgskolen (NMBU) om å gjennomføre en helseundersøkelse for Eurasier for å få en kartlegging av rasens helse.

Undersøkelsen har en rekke spørsmål knyttet til helse og atferd og vil gi raseklubben en oversikt over forekomsten av sykdommer og atferds-utfordringer. Det er like viktig med besvarelse på friske som syke hunder. Vi ber også om besvarelse for døde hunder som dere husker godt, da det vil gi oversikt over vanlige dødsårsaker i rasen.

Hovedmålene med undersøkelsen er:– Gi raseklubben en oversikt over generell helse og atferd for rasen.– Gi Veterinærhøgskolen mulighet for å forske på aktuelle/hyppige sykdommer


Undersøkelsen ligger under fanen Helse, og du finner en stor knapp på forsiden.

Comments


bottom of page