Norsk Eurasierklubb – Rallystevne Rogaland

Norsk Eurasier klubb avdeling Rogaland inviterer til Rallylydighetsstevne på Bogafjell Skole utenfor Stavanger, alle klasser.  Vi holder stevnehelg sammen med Norsk Retriverklubb avdeling Rogaland, som har stevne på samme sted dagen etter.  Dommer er Barbara Ljosvhin. Vi håper på mange trivelige og dyktige ekvipasjer og en vakker tidlig-vår helg med fine opplevelser både på og […]

Informasjon om valg 08.12.2018

Ekstraordinært årsmøte 4 2018 ble gjennomført igår, 08.12.2018.  Protokoll vil publiseres så snart den er ferdig og signert.  Det var totalt 20 fremmøtte og 48 godkjente forhåndsstemmer. Styret vil takke alle som møtte opp og sendte inn forhåndsstemmer, med et så stort engasjement blant våre medlemmer ser vi positivt på fremtiden.  Inntil videre kan vi […]

Lokalavdeling Østland

Vi minner om frist for innsending av saker og forslag til kandidater for styreverv i NEK Lokalavdeling Østland til årsmøtet i 2019. Husk å sende inn dine forslag på kandidater og saker innen fristen den 30. november.  Forslag til kandidater sendes til:  valg@eurasierklubben.no Saker til årsmøtet sendes til: lokalavdeling@eurasierklubben.no   VALG: Følgende verv står på […]

Informasjon fra styret

Styret må dessverre meddele at medlem av valgkomiteen, Anita Forberg Steen, har trukket seg fra valgkomiteen med umiddelbar virkning, i etterkant av Ekstraordinært årsmøte 13.10.2018. Vi har vært i kontakt med NKK’s juridiske avdeling i forhold til denne situasjonen og hva som må gjøres i forkant av nytt valg. Valgkomiteen er ikke beslutningsdyktig til å […]

Innkalling til ekstraordinært årsmøte med valg på nye medlemmer

Kjære medlemmer!   Det må velges inn 3 nye medlemmer og vara til klubbens styre og vi sender derfor nå ut innkalling til ekstraordinært årsmøte.    Det som skal velges er følgende:    2 Styremedlem for 1 år (blir sittende til årsmøte 2019) 1 Styremedlem for 2 år (blir sittende til årsmøte 2020) 1 Varamedlem […]

Informasjon fra styret

Kjære alle medlemmer,   Som sikkert mange av dere har fått med dere, har styrets leder, nestleder, kasserer og varamedlem valgt å trekke seg fra sine verv med umiddelbar virkning.   I denne forbindelse ønsker styrets to gjenværende medlemmer, Ann-Vigdis Strand og Silje Einarsen, å informere om hva som blir veien videre for klubben.   […]