Norsk Eurasierklubb Årsmøte 2019

Dato for årsmøtet 2019 blir søndag 24.03.2019 Vi minner om siste frist for å sende inn saker til årsmøtet og forslag på kandidater til Hovedstyret som er midnatt 31.12.2018! Forslag på saker må merkes med «Årsmøtet 2019» og sendes til post@eurasierklubben.no Forslag til kandidater på valg til Hovedstyre i NEK må også sendes inn snarest og senest innen […]

Norsk Eurasierklubb – Rallystevne Rogaland

Norsk Eurasier klubb avdeling Rogaland inviterer til Rallylydighetsstevne på Bogafjell Skole utenfor Stavanger, alle klasser.  Vi holder stevnehelg sammen med Norsk Retriverklubb avdeling Rogaland, som har stevne på samme sted dagen etter.  Dommer er Barbara Ljosvhin. Vi håper på mange trivelige og dyktige ekvipasjer og en vakker tidlig-vår helg med fine opplevelser både på og […]

Informasjon om valg 08.12.2018

Ekstraordinært årsmøte 4 2018 ble gjennomført igår, 08.12.2018.  Protokoll vil publiseres så snart den er ferdig og signert.  Det var totalt 20 fremmøtte og 48 godkjente forhåndsstemmer. Styret vil takke alle som møtte opp og sendte inn forhåndsstemmer, med et så stort engasjement blant våre medlemmer ser vi positivt på fremtiden.  Inntil videre kan vi […]

Lokalavdeling Østland

Vi minner om frist for innsending av saker og forslag til kandidater for styreverv i NEK Lokalavdeling Østland til årsmøtet i 2019. Husk å sende inn dine forslag på kandidater og saker innen fristen den 30. november.  Forslag til kandidater sendes til:  valg@eurasierklubben.no Saker til årsmøtet sendes til: lokalavdeling@eurasierklubben.no   VALG: Følgende verv står på […]

Informasjon fra styret

Styret må dessverre meddele at medlem av valgkomiteen, Anita Forberg Steen, har trukket seg fra valgkomiteen med umiddelbar virkning, i etterkant av Ekstraordinært årsmøte 13.10.2018. Vi har vært i kontakt med NKK’s juridiske avdeling i forhold til denne situasjonen og hva som må gjøres i forkant av nytt valg. Valgkomiteen er ikke beslutningsdyktig til å […]