Oppdatert informasjon om årsmøte 2023

Det har dessverre blitt sendt ut feil datoer i forbindelse med årsmøtet så her kommer de riktige datoene: 

Frist for å sende inn saker og forlag til kandidater til valgkomiteen/styret er 6 uker før møtet (04.02.2023). 
Fristen vi har for å sende ut innkalling med sakspapirer er 2 uker før møte (03.03.2023).

Vi ser også at det har blitt stilt spørsmål rundt gjennomføringen av heldigitalt årsmøte i år – og forklaringen på det er at vi ønsker å ta forhåndsregler rundt oppblussing av diverse virus/sykdommer og styremedlemmer som er/skal i barsel. Vi har i tillegg til dette også sett at deltakelsen på årsmøtene de siste to årene har vært større enn når møtene har vært fysiske. 

Som nevnt i forrige mail: 
Hvis du har forslag til kandidater eller spørsmål ta kontakt pr. mail Post@eurasierklubben.no, så skal vi prøve å svare etter beste evne. 

PS: Det kommer informasjon angående Årskonkurransen i løpet av neste uke. 
Mvh Styret i Norsk Eurasierklubb.