Nytt ang. avlsrådet/ifezrepresentant

Styret informerer om at medlemmene i klubbens avlsråd samt klubbens ifez-representanten har valgt å trekke seg fra sine verv. Klubben søker derfor nye medlemmer til avlsrådet, samt ny Ifez-representant. Både oppdrettere og andre er velkomne til å søke. Det er en fordel med kunnskap rundt oppdrett/avl, ev. interesse for å lære mer om temaet. Det er en forutsetning at Ifez-representanten snakker tysk, da all kommunikasjon med Ifez foregår på tysk.

For mer informasjon om hva de ulike vervene går ut på, ta kontakt med styret på: post@eurasierklubben.no