Nye medlemmer i avlsrådet.

Klubben har fått nye medlemmer i avlsrådet, samt ny IFEZ-representant. Ny IFEZ-representant (og varamedlem i avlsrådet) er Marit Norderhaug. Nye medlemmer i avlsrådet er Linda Kjerland og Wenche Hermansdatter. Vi ønsker alle tre velkommen i sine nye verv i klubben og håper på et godt samarbeid i tiden som kommer!
Vi har fremledes 1 ledig plass igjen i avlsrådet. Send en mail til post@eurasierklubben.no dersom du er interessert, eller dersom du vet om noen som kan være det:)