Nye HD-indeksberegninger

Informasjon fra Avlsrådet:

NKK har beregnet og publisert nye HD–indekser. Disse er oppdatert per 11.03.2015. Dessverre har en teknisk feil ført til at ca 1 % av hundene ikke har fått beregnet indeks.

I tillegg kan det forekomme enkelte tilfeller hvor hunder står oppført med feil HD–indeks. Dette gjelder svært få hunder. I og med at indeksen er korrekt for de aller fleste, har NKK likevel valgt å publisere indeksene. NKK beklager feilen og jobber fortløpende med å løse problemet.

NKKs målsetting er at feilen skal være rettet innen neste indeksbehandling, som er planlagt i juni/juli 2015.