Ny redaktør for Nek-nytt

Klubben trenger ny redaktør til NEK nytt! Er du glad i å leke deg på datan og har litt peiling på grafisk design? Bladet kommer ut 4 ganger i året. Ta kontakt med nestleder@eurasierklubben.no for mer info.