Norsk Eurasierklubb trenger flere medlemmer i ulike verv!

Avls – og helseutvalget trenger 1 medlem og 1 varamedlem ?
– Er du engasjert og kunne tenke deg å jobbe for rasens beste?
– Har du gode kunnskaper om rasen og interesse for avls- og helsetematikk?
– Behersker du data og har stor interesse for forskning og statistikk?
Send mail til post@eurasierklubben.no
Frist omgående!

Nek-nytt-redaksjonen trenger medlemmer og grafisk designer ?
Tidligere har vi sendt ut skriv om nek-nytt-redaksjon som er uten redaksjon. På årsmøtet 18.mars ble det bestemt at nek-nytt skal komme i papirform fra neste nummer av. Men ingen redaksjon, -ingen nek-nytt. Derfor trenger vi medlemmer i redaksjonen raskt slik at de kommer i gang med arbeidet. Jo flere medlemmer, jo bedre blad.
– Har du lyst å skrive om raserelaterte saker?
– Er du en racer på intervjuer?
– Har du lyst å bidra til å formidle interessant informasjon til eurasiereiere?
Send mail til post@eurasierklubben.no
Frist omgående!

Mentalitetskomitéen trenger flere medlemmer ?
– Brenner du for god mentalitet på eurasieren?
– Synes du mentaltesting høres spennende ut?
Send mail til post@eurasierklubben.no

Vi trenger også flere distriktskontakter i klubben 
Distriktskontakten er lokalt kontaktpunkt i sitt område for medlemmer, potensielle medlemmer og andre interesserte.
Vi søker engasjerte distriktskontakter til:
– Nordland, Akershus, Trøndelag, Vestfold, Østfold, Buskerud og Aust-Agder.
Vil du være distriktskontakt?
Send mail til post@eurasierklubben.no