Norsk Eurasierklubb Årsmøte 2019

Dato for årsmøtet 2019 blir søndag 24.03.2019

Vi minner om siste frist for å sende inn saker til årsmøtet og forslag på kandidater til Hovedstyret som er midnatt 31.12.2018!

Forslag på saker må merkes med «Årsmøtet 2019» og sendes til post@eurasierklubben.no

Forslag til kandidater på valg til Hovedstyre i NEK må også sendes inn snarest og senest innen midnatt 31.12.2018. 
Kandidater som foreslås må være forespurt på forhånd og sendes inn til valg@eurasierklubben.no

De vervene som står på valg til årsmøtet 2019 er: 
·       Nestleder

·       Kasserer
·       Styremedlem

Det må i tillegg velges revisor og vararevisor, kandidater til dette sendes inn til: valg@eurasierklubben.no