Medlemsblad

NEK-Nytt gis ut 4 ganger i året og sendes til alle medlemmer per post.
NEK-Nytt har som mål å informere om aktiviteter, rapportere fra forskjellige arrangementer, og gi medlemmene informasjon som er interessant for hundeeiere generelt – og eurasiereiere spesielt.

Send inn saker!

NEK-Nytt er avhengig av bidrag fra medlemmene rundt omkring i landet. Saker kan sendes til: neknytt@eurasierklubben.no. Bidrag ønskes og mottas med stor takk. Ingen sak for liten, ingen for stor.

NEK-Nytt redaksjonen:

NEK-Nytt-redaksjonen jobber med å samle inn spennende og interessant stoff for hundeeiere generelt og Eurasier-eiere spesielt.

Nek-Nytt redaksjonens medlemmer:

Wenche Hermansdatter

Helene Kristiansen

Kristin Nordheim

Linda Jansson Gabrielli


Annonsepriser – medlemmer:

2 sider A5-format: 300,-
2 sider A5-format: 600,- for et år
1 side A5: 200,-
1 side A5: 400,- for et år
Rubrikk: championat gratis!
Rubrikk: «til minne» gratis!

Annonsepriser – andre:

2 sider A5-format: 450,-
2 sider A5-format: 900,- for et år
1 side A5: 350,-
1 side A5: 700,- for et år