Medlemsblad

NEK-Nytt gis ut 4 ganger i året og sendes til alle medlemmer per post.
NEK-Nytt har som mål å informere om aktiviteter, rapportere fra forskjellige arrangementer, og gi medlemmene informasjon som er interessant for hundeeiere generelt – og eurasiereiere spesielt.

Send inn saker!

NEK-Nytt er avhengig av bidrag fra medlemmene rundt omkring i landet. Saker kan sendes til: neknytt@eurasierklubben.no. Bidrag ønskes og mottas med stor takk. Ingen sak for liten, ingen for stor.

NEK-Nytt redaksjonen:

NEK-Nytt-redaksjonen jobber med å samle inn spennende og interessant stoff for hundeeiere generelt og Eurasier-eiere spesielt.

Nek-Nytt redaksjonens medlemmer: For tiden så har vi ingen medlemmer i redaksjonen, er du interessert i å bidra med å lage medlemsbladet meld din interesse til post@eurasierklubben.no