Lokalavdeling Østland

Vi minner om frist for innsending av saker og forslag til kandidater for styreverv i NEK Lokalavdeling Østland til årsmøtet i 2019.

Husk å sende inn dine forslag på kandidater og saker innen fristen den 30. november. 

Forslag til kandidater sendes til: 
Saker til årsmøtet sendes til:
 
VALG:
Følgende verv står på valg:
– Nestleder (for 2 år)
– 2 Styremedlemmer (for 2 år)
– Varamedlem (for 1 år)
 

Informasjon om tid og sted for årsmøtet annonseres senere.

Hilsen 

Styret Lokalavdeling Østland