LOKALAVDELING ØSTLAND

Frist for innsending av saker og forslag til kandidater for styreverv i NEK Lokalavdeling Østland til årsmøtet i 2019.

Husk å sende inn dine forslag på kandidater og saker innen fristen den 30. november.

Forslag til kandidater sendes til:
valg@eurasierklubben.no

Saker til årsmøtet sendes til:
lokalavdeling@eurasierklubben.no

VALG:
Følgende verv står på valg:
– Leder (for 2 år)
– 1 Styremedlem (for 2 år)
– Varamedlem (for 2 år)

Informasjon om tid og sted for årsmøtet annonseres senere.