Leder

Vår leder Kristian Folkedal har valgt å trekke seg. Jeg er fungerende leder inntil videre. Ingen kommentarer utover dette.

Per Oskar Urdahl