Klubbens nye styre

Det ble avholdt årsmøte 31.03.2022
Alle kandidatene ble stemt inn og klubben har nå et fulltallig styre.
Styret består nå av:

Styreleder (2år, 2022): Veronica Morris Bakke

Nestleder (2år, 2021): Geir Nysæther

Medlem (2år, 2021): Ronny Mo

Medlem (2år, 2021): Gunn Bremvåg

Medlem (1år, 2022): Henriette Ingvaldsen

Varamedlem (1år, 2021): Silje Bjerga Sundli

Årsmøteprotokollen ligger her:
Signert-årsmøteprotokoll-2020.pdf (eurasierklubben.no)