Valgkomitéen

Valgkomitéen består etter årsmøtet 2022 av:

Leder: Kristian Folkedal

Medlem:

Medlem: 

Varamedlem: 

Valgkomitéen skal legge frem kandidater for årsmøtet for verv som står til valg, og velges for ett år av gangen. Fristen for å komme med innspill til valgkomiteen er 6 uker før årsmøtet.

valg@eurasierklubben.no