Valgkomitéen

Etter årsmøtet som ble avholdt 18.mars2018 består Valgkomitéen av følgende personer:

Leder: Anne-Grete Rønningsbakk

Medlem: Jitka Strnadova – Fratrådt

Medlem: Håkon Hjørnstad

Varamedlem:

 

 

Valgkomitéen skal legge frem kandidater for årsmøtet for verv som står til valg, og velges for ett år av gangen. Fristen for å komme med innspill til valgkomiteen er 31. desember hvert år.

valg@eurasierklubben.no