Styret avdeling Østlandet

NORSK EURASIERKLUBB AVDELING ØSTLANDET

Opprettet 10 april 2014.

Les lokalavdelingens vedtekter.

Årsmøte for 2018 ble avholdt:

30. januar 2019 på Kløfta: Her finner du årsmøteprotokollen

 

STYRET BESTÅR AV FØLGENDE PERSONER:

Leder:

Angelique Conrads

Mail: lokalavdeling@eurasierklubben.no

Mobnr: 47620872

Nestleder:

Anne Katrine Sletmo

Medlem:
Geir E. Hoff
Eva N. Skår
Venche Løvlien Olsrud

Vara:

Astrid Cranner

Valgkomité:
Lokalavdelingen har samme valgkomité som Styret i Norsk Eurasierklubb

Ønsker du å bli medlem i Norsk Eurasierklubb lokalavdeling Østlandet og ha stemmerett på årsmøtet, send oss en mail: lokalavdeling@eurasierklubben.no. Dette har ikke noe å si i forhold til stemmerett på Norsk Eurasierklubb sitt årsmøte – du vil fremdeles være medlem begge steder.

  • Fristen for å komme med saker til styret er 30.november hvert år.