Styret

Styret er ansvarlig for Norsk Eurasierklubbs daglige drift, og følger bl.a tiltaksplanen som er forankret i resultatene fra medlemsundersøkelsen 2017.


Etter ekstraordinært årsmøte 22. november 2020 består styret av:

Leder: Marte M. Lie Graasvold
Nestleder: Geir Nysæther
Medlem: 
Sekretær: 
Kasserer: 
Varamedlem: Silje Bjerga Sundli

Mail: post@eurasierklubben.no