Styret

Styret er ansvarlig for Norsk Eurasierklubbs daglige drift, og følger bl.a tiltaksplanen som er forankret i resultatene fra medlemsundersøkelsen 2017.


Styret består etter ekstraordinært årsmøte 2018 av følgende medlemmer:

Styreleder: 
Kim Michael Tilley 

Nestleder: 
Anette Bakker 

Styremedlem 1:
Trude S Knutsen – Fratrådt

Styremedlem 2:
Trine Torsveen

Kasserer:
Kjersti Molvær Myklebust

Vara: 

Britt-Ingunn Hamre – Fratrådt

Mail: post@eurasierklubben.no