Styret

Styret er ansvarlig for Norsk Eurasierklubbs daglige drift, og følger bl.a tiltaksplanen som er forankret i resultatene fra medlemsundersøkelsen 2017.


Styret består per i dag av følgende personer:

Leder: Veronica Morris Bakke  (valgt inn for 2 år i 2022 årsmøte).
Nestleder: Ina Giske (Valgt inn for 2 år i 2023 årsmøte).
Medlem 1: Helge Kleemann (valgt for 2 år i 2023 årsmøte).
Medlem 2: Henriette Ingvaldsen  (valgt inn for 1 år i 2022 årsmøte).
Medlem 3:  (valgt for 2 år i 2023 ekstra ordinært årsmøte).
Varamedlem:  (valgt inn for 1 år i 2023 ekstra ordinært årsmøte).

Mail: post@eurasierklubben.no