Avls- og helseutvalget

Avls- og helseutvalget fungerer som styrets fagkomité og arbeidsorgan i rase- og avlsspørsmål. Det er et rådgivende organ, ansvaret for avl innen rasen hviler på den enkelte oppdretter.

Avls- og helseutvalget skal drive informasjon og rådgivning for at rasearbeidet på best mulig måte oppfyller Norsk Eurasierklubb`s avlsmål om å avle hunder som er:

  • Psykisk og fysisk friske
  • Mest mulig fri for alvorlige sykdommer
  • Eksteriørmessig akseptable
  • Lav grad av innavl

Les Avls- og helseutvalgets retningslinjer.

Avls- og helseutvalget kan kontaktes på epost: avl@eurasierklubben.no.

Medlemmer av Avls- og helseutvalget:

Anne K. Sletmo

Camilla B. Aronsen

Anne-Grete Rønningsbakk

Laura Camilla Størseth

Oppdatering fra våre møter: