Arrangementskomité

Arrangementskomitéen skal ta seg av alle praktiske oppgaver knyttet til utstillingsarrangementene som Norsk Eurasierklubb arrangerer.

Per dags dato trenger vi flere medlemmer i Arrangementskomitéen.

Det er mange oppgaver som må gjøres av både praktisk og administrativ art og vi ønsker å høre fra alle som kunne tenke seg å bidra og eventuelt hva de ønsker å bidra med. 

Om du er interessert i å være med i arrangementskomiteen ta kontakt med styret på: post@eurasierklubben.no 

Medlemmer:

Marianne Stoa

Stig Arne Skotterud

Wenche Hermansdatter