Klubben

logo

Norsk Eurasierklubbs stiftelsesmøte ble avholdt på Tyriheim i Buskerud 20. mai 2006 . Det var 46 stemmeberettigede tilstede. Klubben ble stiftet, lover ble vedtatt og det første styret ble valgt. Søknad til NKK om medlemsskap ble sendt og klubben ble tatt opp som medlem på høsten samme år.

Å være tilknyttet NKK som samarbeidende raseklubb er et stort ansvar. Klubben er NKKs forlengede arm og spesialist på rasen. Det er altså Norsk Eurasierklubb som er satt til å forvalte rasen til det beste for rasen, eierne og samfunnet.

Klubbens formål

Norsk Eurasierklubb har som formål å ivareta spesifikke interesser for rasen gjennom å:

  • Vekke interesse for og fremme avl av mentalt og fysisk sunne, bruksmessige og eksteriørmessige fullgode raserene hunder.
  • Arbeide for å bevare og utvikle rasens spesifikke egenskaper.
  • Informere og spre kunnskap om rasen.
  • Arbeide for riktig og ansvarsbevisst hundehold.
  • Legge til rette for medlemmene for aktiviteter med hund.
  • Arrangere prøver og utstillinger.
  • Ivareta medlemmenes kynologiske interesse gjennom medlemsmøter, tidsskrifter, kurs, foredrag, instruktør- og dommerutdanning.

Her finner du klubbens komplette lover

Norsk Eurasierklubb kontaktes på denne epostadressen: post@eurasierklubben.no