Kjøpe Eurasier?

Når familien er enig om valpekjøp, ansvaret som medfølger og valg av rase, hvordan finne den rette oppdretteren? Den rette oppdretteren er en du får god kontakt med, en som kan gi deg grundig informasjon om rasen og er villig til å svare på alle dine spørsmål.

Det er viktig at en Eurasiervalp blir miljøtrent og sosialisert. Spør oppdretteren hvordan valpen blir forberedt på livet utenfor valpekassen. En Eurasiervalp er et sosialt individ, og bør vokse opp innendørs med oppdretteren slik at den blir vant til alle huslige lyder og sysler.

Når du er på besøk hos en oppdretter skal du få hilse på moren til valpene. Om mulig, skal du be om å få hilse på faren til valpekullet også. Det er viktig å se hvor og hvordan valpene vokser opp. Alle valpekjøpere har et ansvar i å kjøpe valp fra en oppdretter som følger NKK sine etiske grunnregler for avl og oppdrett og som følger Norsk Eurasierklubb sin avlsstrategi.

Se oversikt over oppdrettere som er medlem av Norsk Eurasierklubb.
Sjekk valpelisten for planlagte valpekull.

Vi anbefaler selvsagt å kjøpe valper etter foreldre som følger Norsk Eurasierklubb sin avlsstrategi.

Har du spørsmål? Kontakt avlsrådet på avl@eurasierklubben.no