Invitasjon til dialogmøte

Avlsrådet inviterer oppdrettere, hannhundeiere og andre interesserte til et dialogmøte. Møtet blir avholdt etter Årsmøtet 20. mars ca kl 16-18. Tema for dagen er database og helseskjema.

Vi jobber for å få i gang en database så raskt som mulig og trenger derfor alle med på laget. Vi håper at jobben med databasen blir et felles prosjekt der alle som kan bidrar med sitt.

Målet med en database er at det skal være et nyttig verktøy og et hjelpemiddel for oppdretterne våre i fremtidens avlsarbeid, slik at de kan gjøre sitt for å beholde rasen slik den er i dag – om mulig gjøre den enda bedre. Resultatet vil bli at en sørger for at fremtidige valpekjøpere kjøper så sunne og friske eurasiere som overhodet mulig.

Håper å se mange av dere denne dagen!