Innkalling til Ekstraordinært Årsmøte Lokalavdeling Østlandet

Lokalavdelingen ble stiftet 10.04.2014 og har som formål:

§ 1-2 Formål
«Norsk Eurasierklubb Lokalavdeling Østlandet har som eneste formål å arrangere Norsk Eurasierklubb sitt årlige arrangement samt Norsk Eurasierspesial i samarbeid med Norsk Eurasierklubb»

Ved lokalavdelingens ordinære Årsmøte avholdt 30.01.2020, var det ingen kandidater på valg og sittende styre stilte ikke til gjenvalg og resterende trakk seg fra og med dette Årsmøte. Dette medførte at Lokalavdelingen er uten styre pr dags dato.

Styre i Norsk Eurasierklubb innkaller til ekstraordinært Årsmøte den 21.03.2020 kl 11:00 i NKK`s lokaler på Holmlia med eneste sak å velge nytt styre til lokalavdeling Østlandet.

Styret i Lokalavdeling Østlandet er avdelingens høyeste myndighet og underlagt styret i Norsk Eurasierklubb.

Følgende skal da velges:
Leder for 2 år
Nestleder for 1 år
Styremedlem for 2 år
Styremedlem for 1 år
Styremedlem for 1 år
Varamedlem for 2 år
Frist for å melde forslag til valgkomiteen er onsdag 4 mars.
Forslag sendes til valg@eurasierklubben sammen med presentasjon av kandidat.

De foreslåtte kandidater må ha blitt spurt og ha takket ja til å stå på valg på før forslag sendes inn.

Medlemskap i Norsk Eurasierklubb Lokalavdeling Østlandet er åpent for alle som er medlemmer av Norsk Eurasierklubb, uavhengig av geografisk tilhørighet.  Lokalavdelingen fører manuelle lister over medlemmene. Medlemmer i Nek som ønsker å være medlem av lokalavdelingen melder seg inn ved å sende en e-post til styret i lokalavdelingen. Dette skal på ingen annen måte påvirke medlemsfordelene knyttet til medlemskap i Norsk Eurasierklubb, men kun utgjøre en formalitet i klubbens medlemsregister. Medlemmer i Norsk Eurasierklubb Lokalavdeling Østland har stemmerett ved Norsk Eurasierklubb sine formelle organer.