Innkalling til ekstraordinært årsmøte med valg på nye medlemmer

Kjære medlemmer!
 
Det må velges inn 3 nye medlemmer og vara til klubbens styre og vi sender derfor nå ut innkalling til ekstraordinært årsmøte. 
 
Det som skal velges er følgende: 
 
2 Styremedlem for 1 år (blir sittende til årsmøte 2019)
1 Styremedlem for 2 år (blir sittende til årsmøte 2020)
1 Varamedlem for 2 år ( blir sittende til årsmøte 2020)
 
Forslag til kandidater må sendes inn snarest mulig til valgkomiteen og senest 14.09.2018. 
Valgkomiteen kan kontaktes på e-post: valg@eurasierklubben.no 
 
Dato for ekstraordninært årsmøte blir 13.oktober 2018 kl 13. 
Sted vil være i Oslo-området. 
 
Vi kommer tilbake med lokale når vi har fått svar på våre henvendelser angående lokale.