Informasjon om valg 08.12.2018

Ekstraordinært årsmøte 4 2018 ble gjennomført igår, 08.12.2018. 

Protokoll vil publiseres så snart den er ferdig og signert. 

Det var totalt 20 fremmøtte og 48 godkjente forhåndsstemmer. Styret vil takke alle som møtte opp og sendte inn forhåndsstemmer, med et så stort engasjement blant våre medlemmer ser vi positivt på fremtiden. 

Inntil videre kan vi informere om følgende: 

Nytt styre er på plass og følgende kandidater ble valgt inn: 

Kasserer (1 år): Kjersti Molvær Myklebust

Styremedlem 1 (2 år): Trude S Knutsen

Styremedlem 2 (1 år): Trine Torsveen

Varamedlem ( 2 år): Britt-Ingunn Hamre

 

Til valgkomiteen ble følgende kandidater valgt inn: 

Leder: Anne-Grete Rønningsbakk

Vara: Håkon Hjørnstad

Vara i valgkomiteen rykker opp til medlem siden Trine Torsveen medlem i valgkomiteen nå ble valgt inn som styremedlem.