Informasjon fra Styret i Norsk Eurasierklubb

Hei medlemmer!

Nytt styre ble valgt inn 08.12.2018.

 Vi i Styret i NEK ønsker å takke for tilliten og for engasjementet dere viste ved forrige valg. Vi er nå klar til å brette opp ermene!

Styret ønsker å få fokus på rasen vår, på samarbeid internt i klubben og på mer aktivitet ut i distriktene.

Første uken har omtrent kun dreid seg om å håndtere saker som angår at medlemmer trekker seg fra sine verv i Lokalavdeling Østlandet og Arrangementskomiteen.

Styret har vært i kontakt med alle som har trukket seg og beklaget at de har trukket seg fra sine verv.

Vi ønsker med dette å offisielt takke alle sammen for den innsatsen de har lagt ned på vegne av klubben.

Kalender 2019:

Styret ønsker å få laget en kalender for 2019, vi ber derfor om at de som har bilder av sine flotte hunder (gjerne flere sesonger) sender inn til post@eurasierklubben.no innen 31.12.2019 og merker med «Kalender 2019».

De som ønsker å forhåndsbestille kalender sender inn bestilling med antall til kasserer@eurasierklubben.no

 

Arrangementskomiteen:

Det er nå kun Marianne Stoa og Stig-Arne Skotterud som har takket ja til å være med videre i Arrangementskomiteen. Vi trenger derfor flere medlemmer i Arrangementskomiteen for å få denne opp å gå. Det skal ikke gjennomføres valg på medlemmer til Arrangementskomiteen da denne er utpekt av Styret og vi ber derfor om at medlemmer som er interessert i å være med eller som kan bidra med noe tar kontakt med styret på e-post: post@eurasierklubben.no

Når det gjelder klubben generelt så er det nå mye å rydde opp i og ta tak i. Vi ber derfor om litt tålmodighet slik at vi får kommet i gang og tatt tak i ting. Dersom noen har sendt inn saker tidligere og ikke fått tilbakemelding så send oss gjerne e-post på nytt slik at vi kan få oppdatert oss på saken. Det er dessverre slik at noen ting kan komme bort i mengden.

Avl-og Helse Utvalget:

Styret ønsker å få til et fungerende AHU, for å få til dette trenger vi flere medlemmer. Per i dag er det kun 3 medlemmer av AHU og ideelt sett bør det være 5 medlemmer.

Det er ikke vedtektsfestet at det skal være valg på AHU og vi ber derfor om at de som er interessert sender en e-post til styret med følgende informasjon: Hva ønsker du å bidra med? Hvilken kompetanse har du som er nyttig for AHU?

De som ønsker å være med kan sende e-post til: post@eurasierklubben.no og merke den med «AHU».

Vi vil også snarest mulig få kjøpt inn database slik at AHU kan komme i gang med arbeidet med databasen.

Årsmøtet 2019

Dato for årsmøtet 2019 blir søndag 24.03.2019

Vi minner også samtidig om at alle nå må sende inn forslag på saker til årsmøtet 2019 snarest mulig og senest innen 31.12.2018. Forslag på saker må merkes med «Årsmøtet 2019» og sendes til post@eurasierklubben.no

Forslag til kandidater på valg til Hovedstyre i NEK må også sendes inn snarest og senest innen 31.12.2018.

Kandidater som foreslås må være forespurt på forhånd og sendes inn til valg@eurasierklubben.no

De vervene som står på valg til årsmøtet 2019 er:

  • Nestleder
  • Kasserer
  • Styremedlem

Det må i tillegg velges revisor og vararevisor, kandidater til dette sendes inn til: valg@eurasierklubben.no

Vi ønsker våre medlemmer en riktig God Jul og håper vi treffes på våre arrangementer i 2019!