Informasjon om årsmøtet 2019

Møtet finner sted 21. mars 2020 kl. 12:00 i NKK`s lokaler på Holmlia.
Adresse: Nordåsveien 5, 1251 Oslo

Frist for innsendelse av årsmøtesaker er 08.02.20
Sendes til post@eurasierklubben.no

Frist for innsendelse av kandidater til valget er 08.02.20
Sendes til valg@eurasierklubben.no

Følgende poster står på valg:
– Styreleder (2 år)
– Styremedlem (2 år)
– Varamedlem (2 år)
– Revisor (1 år)
– Vararevisor (1 år)
– Leder i valgkomité (1 år)
– 2 medlemmer i valgkomité (1 år)
– Varamedlem i valgkomité (1 år)

Siden valgkomitéen ikke er beslutningsdyktig, MÅ alle kandidater være spurt, og ha takket ja, før de forslås!
Styret beklager at først opplyste frist for innsendelse av kandidater og årsmøtesaker (31.12.2019) ikke var korrekt.
Korrekt frist er 6 uker før årsmøtet avholdes, altså 8.2.2020