Informasjon fra styret

Kjære alle medlemmer,
 
Som sikkert mange av dere har fått med dere, har styrets leder, nestleder, kasserer og varamedlem valgt å trekke seg fra sine verv med umiddelbar virkning.
 
I denne forbindelse ønsker styrets to gjenværende medlemmer, Ann-Vigdis Strand og Silje Einarsen, å informere om hva som blir veien videre for klubben.
 
Vi har i dag kontaktet Norsk Kennelklubb og bedt om råd og veiledning. Vi har fått informasjon om at klubben nå må avholde et ekstraordinært årsmøte, med valg av alle ledige styreverv og, i tillegg med regnskap, revisjon og budsjett, da dette ikke har kommet på plass.
Vi to gjenværende styremedlemmene vil også informere om at ingen av oss ønsker å fortsette i våre verv etter dette ekstraordinære årsmøtet, og at det derfor må velges et helt nytt styre.
 
Med dette vil vi informere alle om satt dato for ekstraordinært årsmøte er den 30. juni 2018. Møtet vil bli avholdt i Oslo-området på formiddagen, og nærmere info om tid og sted vil bli sendt ut sammen med innkalling og alle sakspapirer når dette er klart. 
 
Vi er klare over at dette møtet er samme helg som NKK-utstillingen i Trondheim, men på grunn av klubbens prekære situasjon ser vi oss nødt til å avholde møtet denne helgen. For ordens skyld informerer vi om at møtet legges til lørdag, eurasierne stiller i Trondheim på søndag.
 
For å følge klubbens lover vedrørende innkalling til ekstraordinært årsmøte, og for at valgkomitéen vår skal kunne få litt tid på seg til å gjøre et grundig arbeid, er vi dermed nødt til å sette en kortere frist til innsending av kandidater til valg til valgkomiteen. Frist for innsending av forslag til valgkomiteen settes med dette til onsdag 6. juni 2018.
Vi vil oppfordre alle til å sende inn forslag til kandidater til valgkomiteen dersom dere tenker er rett mann eller kvinne for jobben.
Verv som står på valg er:
• Leder
• Nestleder
• Kasserer/økonomiansvarlig
• Styremedlem x 2
• Varamedlem
 
Innkalling, med sakspapirer og nærmere info om tid og sted vil bli utsendt til alle klubbens medlemmer senest 14 dager før ekstraordinært årsmøte skal finne sted.
 
Ved spørsmål eller andre henvendelser, bes det om at dette rettes til styret på post@eurasierklubben.no
 
Vennlig hilsen
Styret i NEK