Informasjon fra styret

Styret må dessverre meddele at medlem av valgkomiteen, Anita Forberg Steen, har trukket seg fra valgkomiteen med umiddelbar virkning, i etterkant av Ekstraordinært årsmøte 13.10.2018.

Vi har vært i kontakt med NKK’s juridiske avdeling i forhold til denne situasjonen og hva som må gjøres i forkant av nytt valg.

Valgkomiteen er ikke beslutningsdyktig til å komme med innstilling til valg. Det hindrer imidlertid ikke komiteen fra å ta imot og fremme forslag på kandidater til de ulike vervene som må besettes.