Informasjon fra Styret

Vi må dessverre meddele dere at 3 av styrets medlemmer nå har trukket seg med umiddelbar virkning fra sine verv i klubbens styre og at vi dermed per dags dato ikke har et beslutningsdyktig styre.

De medlemmene som har trukket seg med umiddelbar virkning er:
Kasserer (Styremedlem 1 år)
Styremedlem 2 år
Varamedlem ( som gikk opp til styremedlem for 1 år da styremedlem for 1 år ikke ble valgt inn på forrige ekstraordinære årsmøte).

Det vil dermed komme innkalling med dato, tid og sted for ekstraordinært årsmøte så snart vi har dette klart.

Vi vil sende ut informasjon også på e-post, men da vi for øyeblikket har litt tekniske problemer med masseutsendelse av e-post kan vi ikke si nøyaktig når vi får til dette.

Vi håper at vi får et nytt styre på plass snarest mulig slik at vi kan få klubben på fote igjen.
Vi ønsker dermed oppfordre medlemmer, både gamle og nye, om å både komme med forslag til valgkomiteen på kandidater ( det kan sendes til: valg@eurasierklubben.no) og kanskje vurdere om dere selv kan ønske å være en del av nytt styre og bidra til drift av klubben fremover.

Med vennlig hilsen
Styret i Norsk Eurasierklubb