Info fra interimstyret vedrørende hjemmesiden

Vi opplyser om at klubbens hjemmeside dessverre ikke er helt oppdatert på alle områder. Dette skyldes at klubben p.t. ikke har et beslutningsdyktig styre eller webmaster, men drives av et interimstyre frem til ekstraordinært årsmøte 12. mai. Interimstyret har ikke kapasitet til å foreta alle oppdateringer, kun til å legge ut nødvendig informasjon knyttet til drift av klubben. Oppdateringer utover dette vil bli tatt tak i når nytt styre er på plass. Vi beklager de ulemper dette evt måtte medføre.