Hjelp oss å hjelpe

Har du Eurasier og er ennå ikke medlem i Norsk Eurasierkklubb, kan du støtte NKK og klubben gjennom å melde deg inn i Norsk Eurasierklubb.
Kr 230 av medlemskontingenten går direkte til Norsk Kennel Klub.
Norsk Eurasierklubb donerer kr 200,- av sin andel av kontingenten pr nye medlemmer fra 01.05.20 til 31.08.20.
Totalt tilskudd til NKK blir da kr 430,- pr nye medlem 🙂

Innmelding gjøres på NKK sine sider
https://www.nkk.no/bli-medlem/category949.html