Tispegalleri

  • Tisper »
  • Bergliot av Geehrbaacch

Reg-nr 23789/04. Fødselsdato: 29.10.04. Titler INT NORD UCH KBHV-06. Eier Anita Steen