Årets utstillings- og aktive Eurasier

02_02_carmen_b

Picture 2 of 15

2. INT NORD EST DK UCH FINV-07 BALTV-09 NV-09 Carmen av Geehrbacch 195 poeng