EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Det vil bli avholdt et ekstra ordinært årsmøte fra 04.10-11.10.2023. Det sendes ut en Mail med informasjon. Har du forslag til kandidater kan det sendes til valg@eurasierklubben.no.

Papirer vil bli sendt ut 2 uker før.

Har du noen andre spørsmål? Send mail til post@eurasierklubben.no