Ekstraordinært årsmøte søndag 12. mai

Dato for ekstraordinært årsmøte blir søndag 12. mai 2019 kl. 13:00. En viktig på sak på møtet er valg av kandidater til styret i klubben, samt vararevisor.

Dato for ekstraordinært årsmøte blir søndag 12. mai 2019 kl. 13:00. En viktig på sak på møtet er valg av kandidater til styret i klubben, samt vararevisor.

Vervene som skal fylles er:

– Leder (for 1 år)
– 1 styremedlem (for 1 år)
– 2 styremedlemmer (for 2 år)
– 1 varamedlem for (1 år)
– Vararevisor (for 1 år)

Det er svært viktig for klubben at vi nå får på plass et stabilt og velfungerende styre. Hvis du har tid og lyst til å gjøre en innsats for klubben, eller hvis du vet om noen som egner seg for et verv – send forslaget ditt til valgkomiteen!

Vi ber alle medlemmer om å sende inn forslag på kandidater til valgkomiteen så snart som mulig, og senest innen 5. mai. 

Forslag sendes til: valg@eurasierklubben.no