Ekstraordinært Årsmøte 13.10.2018

Til orientering blir referat publisert her på hjemmesiden så snart dette er ferdig godkjent og signert. 

Det ble dessverre ikke avholdt valg da Innkalling og Dagsorden ble underkjent.