Ekstraordinært årsmøte 12.mai

Interimstyre sendte ut innkalling den 28.04.2019 til ekstraordinært årsmøte som avholdes den 12.mai 2019, kl 1300 på Gardermoen flysamling, og den 06. mai 2019 presentasjon av kandidater og stemmeseddel.

Dersom du mot formodning ikke har mottatt dette, send oss en mail på post@eurasierklubben.no.

Dersom du ikke har anledning til å delta på ekstraordinært årsmøte 12.mai 2019, har du anledning til å påvirke valget gjennom din forhåndsstemme.

Å delta og bruke sin stemmerett er viktig for vår klubbs fremtid,så vi håper vi ser mange på ekstraordinært årsmøte, eller at du velger å sende inn din stemme.

Vi gjør oppmerksom på at det på ordinært årsmøte den 24. mars 2019 ble gjort endringer i klubbens lover, blandt annet i § 3-4.
Klubbens lover kan i sin helhet leses her:
https://www.eurasierklubben.no/klubben/lover-nek

Protokoll fra årsmøtet for 2018 finner dere her : 
https://bit.ly/2J3APvv