Ekstra ordinært årsmøte 27/5 2018

Ekstraordinært årsmøte 27/5 er avlyst. Innkalling til nytt ekstraordinært årsmøte vil bli kunngjort på Nettsiden og på Facebook samt sendt ut til medlemmene per e-post.
Fungerende leder
Per Oskar Urdahl.